28.05.2005 г.:

На 28.05.2005 г. на тържествено заседание в СУ “Св. Климент Охридски” бяха връчени дипломите на избраните за почетни членове на Българското геологическо дружество (БГД) чл.-кор. дгн. Христо Дабовски, ст.н.с. д-р Никола Зидаров (директор на ЦЛМК-БАН) и Илия Делев.